Rekisteriseloste

Henkilötietolain 10§ mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterin pitäjä
RECURE (Arigato Oy) (y-tunnus 0146639-8)
Lähiosoite
Kauksaarentie 23
13800 KATINALA
Puhelinnumero
040 508 6136

2. Rekisterin nimi
RECURE:n asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelytarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on RECURE:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden liiketoimintaan liittyvien asiakassuhteiden, palveluiden, tuotteiden ja tehtävien hoitaminen, kehittäminen sekä ylläpitäminen.
Lisäksi asiakasrekisterin tarkoituksena on:
- asiakaskohtaisten palveluiden tarjoamisen mahdollistaminen
- mainonta, markkinointi, suoramarkkinointi ja markkinoinnin kohdistaminen asiakkaille
- mielipide- tai markkinatutkimus
- rekisteröityjen yksilöinti ja tunnistaminen
- lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten velvoitteiden hoitaminen

4. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaaseen/henkilöön liittyvät perustiedot kuten: nimi, henkilötunnus tai syntymäaika, y-tunnus, osoitetiedot, laskutustiedot, laskutukseen liittyvät osoitetiedot, asiakasnumero.
Edellisten lisäksi:
- asiakkaan tilaamien palveluiden ja tuotteiden tilaus- ja sopimustiedot
- evästeiden keräämä tieto asiakkaan käynneistä RECURE:n verkkosivuilla
- rekisteröidyn päätelaitteen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (kuten sijainnin ilmoittavat paikkatiedot, IP-osoite, selain, selainversio)
- RECURE:n verkkosivujen käyttöön liittyvät lokitiedot, joiden avulla sivujen käyttäjä voidaan tunnistaa
- edellä mainittujen tietojen perusteella muodostetut käyttäjäprofiilit

5. Säännönmukaiset tietolähteet
- Asiakkaan luovuttamat tiedot ja asiakkaan päätelaitteesta saatavat tiedot
- RECURE:n verkkosivujen evästeiden avulla kerätyt tiedot

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja voidaan luovuttaa ja siirtää RECURE:n tai sen alihankkijoiden yksiköille henkilötietolain sallimissa rajoissa. Tietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköinen asiakasrekisteri on suojattu salasanoilla ja rekisteriä käyttävien henkilöiden käyttäjäoikeudet on rajattu henkilön tehtävien mukaan RECURE:ssa ja sen alihankkijoiden osalta. Rekisteriin pääsevat henkilöt ovat erikseen rajattu RECURE:ssa ja sen alihankkijoiden keskuudessa. Rekisteristä otetaan säännönmukaisesti varmuuskopiot.