3D-Laserskannauksella eli laserkeilauksella kyetään tallentamaan isojenkin rakennuskohteiden mitat tarkasti digitaaliseen muotoon.

Mitattavaan kohteeseen jalustalla tuotava pyörivä 3D-laserskanneri lähettää suuren määrän säteitä kaikkiin suuntiin. Säteiden osuessa mihin tahansa esteeseen, esim. seinään, lattiaan, kattoon, pintavedettyihin putkiin tai johtoihin, ne heijastuvat takaisin laitteeseen. Laite mittaa esteen sijainnin ja tallentaa sen pisteeksi. 3D-laserskanneri pystyy tallentamaan satojatuhansia pisteitä sekunnissa. Skannerissa on myös kamera, jolla saadaan tarvittaessa tallennettua kohteen värit ja kuvat.

3D-laserskannauksen tuloksena kohteesta rakentuu mittatarkka pistepilvitiedosto. Se on kolmiulotteinen malli, avaruus joka sisältää jopa miljardeja laitteen tallentamia pisteitä eli lasersäteiden osumia. Näiden osumien sijainnit suhteessa toisiinsa on pilvessä määritelty jopa millimetrin tarkkuudella. Pistepilven pohjalta voidaan kohteesta tuottaa tietokoneella tarkka 2D- tai 3D-malli.

3D-laserskannaus on turvallinen mittaustapa sillä laser on niin matalatehoinen, ettei sen säde ole vaaraksi ihmisille, eläimille tai kasveille.